Welkom bij Rotaryclub Menen

De leden van Rotaryclub Menen geloven dat een gelukkiger, gezondere en vreedzamere wereld mogelijk is en dat wij daar in het bijzonder als groep – via onze gezamenlijke dienstverlening – kunnen aan bijdragen.

We steken daarom graag onze hand uit naar de andere clubs, overheden, instellingen en organisaties om samen projecten te steunen. Zo zijn we al jaren structurele partner van het Streekfonds West-Vlaanderen en steunen wij in het bijzonder hun projecten “Hart voor West-Vlaanderen”. Samen met onze provincie West-Vlaanderen participeren we in de Noord-Zuid ontwikkelingssamenwerking.

Dit jaar 2023-2024 focussen we ons in het bijzonder in onze regio om kinderarmoede structureel te kunnen verminderen. Op deze website vindt u meer over ons kinderarmoedefonds. Tevens slaan we weer de brug naar andere continenten met ons project in India “Asha Kiran”. Rotaryclub Menen dankt alle clubs, leden, sympathisanten en overheden die dit project blijvend meehelpen steunen. Meer info vindt u hier…

Rotaryclub Menen is daarnaast ook de grondlegger van de RIA software die garant staat voor een volledig geïntegreerd administratief, operationeel en financieel club beheer. Deze gestructureerde en transparante software oplossing biedt de clubleden de fundamenten voor een geöliede en efficiënte serviceclub werking. Meer info vindt u hier…

Nieuws van Rotary International

Focus Areas

Als Rotariërs streven wij er naar om:

  • vrede te bevorderen en conflicten te vermijden
  • ziektes te voorkomen en te behandelen
  • water en hygiëne beschikbaar te stellen
  • gezondheid van moeder en kind te bevorderen
  • alfabetisering en basisopleiding overal te faciliteren
  • economische en lokale ontwikkeling te laten groeien
  • ons leefmilieu te beschermen