Rotary Foundation

De Rotary Foundation ondersteunt Rotary International bij het vervullen van haar missie namelijk het bevorderen van internationaal begrip en vrede door internationale en lokale programma’s van humanitaire en educatieve aard.

De Rotary Foundation staat als organisatie los van Rotary International en wordt zelfstandig bestuurd en beheerd. Haar ontvangsten bestaan primair uit vrijwillige bijdragen. Ze werkt ook nauw samen met de Bill & Melinda Gates stichting. De Rotary Foundation is ontstaan in 1917 en sinds 1983 is ze een “not-for-profit-organisation” onder de wetten van de staat Illinois (USA).

Vanuit de humanitaire programma’s worden o.a. internationale projecten van de Rotaryclubs wereldwijd gesteund via ‘Global Grants’. Hierbij werken lokale clubs uit verschillende werelddelen samen en steunt de Foundation dan mede deze projecten.

Mother with polio child

Een belangrijk globaal humanitair project van de Rotary Foundation is “End Polio Now”. Met dit programma, gestart in 1985, wordt beoogd om de ziekte polio uit de wereld te bannen.

In samenwerking met WHO (wereld gezondheid organisatie) en Unicef zijn inmiddels meer dan 2 miljard kinderen in 122 landen gevaccineerd; in 2002 alleen al 165 miljoen. In 1985 werden 350.000 kinderen door polio getroffen. In 2002 werden nog 1.918 gevallen bij WHO gemeld. Rotary werkt hard aan de moeilijke ‘last mile to go’ en blijft geloven in de eliminatie van polio. Medio 2022 zijn er uitzonderlijk in nog 2 landen – Afhanistan en Pakistan – minder dan 5 polio gevallen. het vaccinatieprogramma loopt verder tot polio algeheel uit de wereld verdwenen zal zijn.

Met de educatieve programma’s worden jaarlijks zo’n 1.000 studiebeurzen gefinancierd. Rotary is het grootste “privately funded” educatieve programma in de wereld. Het zogeheten Ambassadorial Scholarship programma dateert van 1947 en sindsdien zijn er 36.000 beurzen verleend aan studenten uit 110 verschillende landen voor een vol academisch jaar aan een universiteit in een buitenland. GSE (Group Study Exchange) is een Foundation programma sinds 1965; gericht op jonge professionals (25 tot 35 jaar) in de aanloop van hun carrière. Doel is bevorderen van begrip over grenzen heen en het verrijken van kennis in de beroepssfeer. Sinds 1965 namen meer dan 46.000 jonge mensen deel aan dit programma.

Marc Decramer